• Yaban hayatı konusunda bilimsel araştırma yürütenlere, bu konuya meraklı-ilgili lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde yaban hayatının farklı konularında görev yapan öğretim üyeleriyle işbirliği yaparak yabani hayvan türlerinin gözlem ve envanter tekniklerini bilimsel çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek,
  • Üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara arazi şartlarında yürütecekleri yaban hayatı araştırmaları için pratik bilgi ve tecrübe kazandırmak ve mevcut bilgilerini kullanma yetisi kazandırmaktır,
  • Yaban hayatı ekolojisi üzerine çalışan araştırmacıları ve genç bilim adamlarını yaban hayatı ortamlarında bir araya getirerek aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir zemin oluşturmak ve proje geliştirme konusunda vizyon kazanmalarını sağlamak,
  • Hedef kitlemizi, Yaban hayatı konusunda tecrübeli ve konusunun uzmanı bilim adamları ile bir araya getirerek, disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak ve çok yönlü yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına önderlik etmek,
  • Proje eğitim etkinliklerin tamamlayıp dönen katılımcıyı gittiği yerde bir yaban hayatı gözlemi planlayıp yürütebilecek veya yaban hayatına yönelik bir envanter uygulamasında görev alabilecek seviyeye getirmek.
Yeni Projemiz
2024/1 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 16 TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
Projenin eğitim etkinliği 15-19 Temmuz 2024 tarihlerinde Balıkesir/Sındırgı'da yapılacaktır.yapılacaktır.
Önceki Yıllar Desteklenmiş Olan Projelerimiz
2023/1 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 15
2022/3 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 14
2022/2 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 13
2022/1 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 12
2021/3 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 11
2021/2 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 10
2021/1 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 9
2020/3 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 8
2020/2 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 7
2020/1 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 6
2019/3 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 5
2018/3 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 4
2018/1 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 3
2017/2 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 2
2016/3 Dönem, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 1
yhekokurs

Başvuru formu

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda görev yapan araştırmacılar projemize başvurabilirler.
Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir: https://arbis.tubitak.gov.tr
TÜBİTAK

TÜBİTAK-2237-A

Projemiz, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.
ITICU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projemiz İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.